خانه / بایگانی برچسب: تعیین رابطه هوش عاطفی و تبادل رهبر- پیرو با رضایت شغلی و قصد ترك خدمت كاركنان(مطالعه موردی: شركت سایه سبز علوم)

بایگانی برچسب: تعیین رابطه هوش عاطفی و تبادل رهبر- پیرو با رضایت شغلی و قصد ترك خدمت كاركنان(مطالعه موردی: شركت سایه سبز علوم)

ترجمه ، پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس تمام گرایشات رشته مدیریت و بازاریابی ف حسابداری و اقتصاد ( ژورنالهای آمریکایی و اروپایی )

ترجمه ، پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس  تمام  گرایشات رشته مدیریت و بازاریابی ف حسابداری و اقتصاد  ( ژورنالهای آمریکایی و اروپایی ) جهت مشاوره با  شماره تلگرام زیر تماس باشید ۰۹۲۲۳۰۲۸۹۹۱ الماسی   ویرایش

ادامه نوشته »