خانه / بایگانی برچسب: بررسی روابط ارزشهای فردی و عادات مصرف کننده بر تمایل رفتاری و رضایت از خرید آنان

بایگانی برچسب: بررسی روابط ارزشهای فردی و عادات مصرف کننده بر تمایل رفتاری و رضایت از خرید آنان

ترجمه ، پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس تمام گرایشات رشته های دانشگاهی ژ.رناهای امرجینگ ای اس آی وب او ساینس ( ژورنالهای آمریکایی و اروپایی )

ترجمه ، پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس  تمام  گرایشات رشته های دانشگاهی ژ.رناهای امرجینگ ای اس آی وب او ساینس  ( ژورنالهای آمریکایی و اروپایی ) جهت مشاوره با  شماره تلگرام زیر تماس باشید ۰۹۲۲۳۰۲۸۹۹۱ الماسی    

ادامه نوشته »