خانه / بایگانی برچسب: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی

بایگانی برچسب: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی

پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس تمام گرایشات مدیریت

ترجمه ، پذیرش و چاپ مقاله آی اس آی و اسکوپوس  تمام  گرایشات مدیریت ( ژورنالهای آمریکایی و اروپایی ) جهت مشاوره با  شماره تلگرام زیر تماس باشید ۰۹۲۲۳۰۲۸۹۹۱ الماسی  

ادامه نوشته »