خانه / لیست ژورنالهای تقلبی و کم اعتبار و بی اعتبار / لیست ژورنالهای بی اعتبار و کم اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد بتاریخ ۱/۵/۹۵

لیست ژورنالهای بی اعتبار و کم اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد بتاریخ ۱/۵/۹۵

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://ardsj.com/ http://www.kaowarsom.be/fr/bulletins Zoological Record ۰۰۰۱-۴۱۷۶ Academie Royale Des Sciences d Outre- Mer Bulletin des Seances ۱
http://www.acoreanajr.com/ http://chm.tomaspubs.com/ https://alpha.sib.uc.pt/?q=content/a%c3%a7oreana-revista-de-estudos- a%c3%a7oreanos-boletim-da-sociedade- afonso-chaves Zoological Record ۰۸۷۴-۰۳۸۰ Acoreana ۲
http://actabioethica.org/ http://www.actabioethica.uchile.cl/index. php/AB/index JCR ۱۷۲۶-۵۶۹X Acta Bioethica ۳
http://actacirurgica.org/index.php http://www.scielo.br/scielo.php?script=sc i_serial&pid=0102- 8650&lng=en&nrm=iso JCR ۰۱۰۲-۸۶۵۰ Acta Cirurgica Brasileira ۴
http://www.afinidad.org http://www.afinidadjournal.es/ http://www.aiqs.es/catala/afinidad.asp JCR ۰۰۰۱-۹۷۰۴ Afinidad ۵
http://www.agcjournal.org/index.php/ agc_upload http://www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html JCR ۰۰۰۲-۱۸۵۷ Agrochimica ۶
http://aimsreport.org/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۰۳۳-۶۹۷۴ Aims Report ۷
http://www.albertiana.com/ http://paleo.cortland.edu/albertiana Zoological Record ۰۱۶۹-۴۳۲۴ Albertiana ۸
http://www.sauerlander- verlag.com/index.php- id=164&l=1.htm http://www.sauerlaender-verlag.com/ JCR ۰۰۰۲-۵۸۵۲ Allgemeine Forst Und Jagdzeitung ۹
http://www.amaala.org/index.php/am aala/index http://www.shin- norin.co.jp/english/07.html JCR ۰۰۸۴-۵۸۴۱ AMA-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America ۱۰
http://amoeba-journal.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۰۹۲۶-۳۵۴۳ Amoeba ۱۱
http://www.redlist-arc.org/ http://amphibian-reptile- conservation.org/issues.html Zoological Record ۱۰۸۳-۴۴۶X Amphibian and Reptile Conservation ۱۲
http://www.aabc-scielo.com.br/ http://www.scielo.br/revistas/aabc/iabout j.htm JCR ۰۰۰۱-۳۷۶۵ Anais Da Academia Brasileira De Ciências ۱۳
http://arnjournal.com/ https://www1.data.antarctica.gov.au/aadc/pubs/pubs_list.cfm?pub_list=arn Zoological Record ۰۷۲۹-۶۵۳۳ Anare Research Notes ۱۴
http://andamios.org/ http://www.redalyc.org/revista.oa?id=628 JCR ۱۸۷۰-۰۰۶۳ Andamios ۱۵

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://andriasjournal.com/index.html http://www.smnk.de/en/collections/librar y/publications-of-the-smnk/andrias/ Zoological RecordBIOSIS Previews ۰۷۲۱-۶۵۱۳ Andrias ۱۶
http://www.archiveofscience.com/ http://www.sciencesarchive.com/ http://www.unige.ch/sphn/publications/ar chivessciences/ - ۱۶۶۱-۴۶۴X Archives Des Sciences ۱۷
http://editorialusa.com/ http://www.editorialausa.com/cola12.asp JCR ۰۲۱۲-۵۷۳۰ Aula Orientalis ۱۸
http://ayeronline.com/index.php/test http://ayer.netne.net/ http://www.ahistcon.org/revistaayer.html JCR ۱۱۳۴-۲۲۷۷ Ayer ۱۹
http://www.azariana.org/ﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://www.faunaparaguay.com/azariana.html Zoological Record ۲۰۷۵-۴۱۹۱ Azariana Serie A-Ciencias Naturales ۲۰
http://balticajournal.com http://www.gamtostyrimai.lt/en/publicati ons/listingcategory/category.1020 JCR ۰۰۶۷-۳۰۶۴ Baltica ۲۱
http://www.barsjournal.net/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۸۰۰-۵۵۶X Bars ۲۲
http://naukpublication.org/index.php/ beitraege_naturschutz_schweiz آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۴۲۱-۵۵۲۷ Beitraege Zum Naturschutz In Der Schweiz ۲۳
http://www.bcg-online.com/ http://www.scielo.br/scielo.php?script=sc i_serial&pid=1982- 2170&lng=pt&nrm=iso http://www.ser.ufpr.br/ SCOPUS ۱۴۱۳-۴۸۵۳ Boletim de Ciências Geodésicas ۲۴
http://canuorgme.org/index.php http://www.naturesask.ca/publications Zoological Record ۰۰۰۶-۵۰۹۹ Blue Jay ۲۵
http://www.bothalia.com/ http://www.abcjournal.org/index.php/abc JCR ۰۰۰۶-۸۲۴۱ Bothalia ۲۶
http://www.britishedu.org.uk/ http://www.bcss.org.uk/brad.php JCR ۰۲۶۵-۰۸۶X Bradleya ۲۷
http://www.bnas.org/ http://www.science.org.ge/moambe/moa mbe.html Zoological Record ۰۱۳۲-۱۴۴۷ Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences ۲۸
http://www.isfr.net/ http://www.gobmallorca.com/esbusquere/t Zoological Record ۱۸۸۹-۴۲۷۵ Busqueret ۲۹
http://cadmo.org/index.php/cadmo http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.as p?idrivista=117&lingua=en JCR ۱۱۲۲-۵۱۶۵ Cadmo ۳۰
http://www.ijiq.com/new_002.htm http://associationpaiolive.blogspirit.com/tag/ca hiers+de+paiolive Zoological Record ۱۹۶۹-۲۸۰۳ Cahiers De Paiolive ۳۱

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://revistas- academicas.com/cahiers/index.html آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological RecordBIOSIS Previews Reports&Meeting s  

۱۴۲۰-۴۲۲۳

 

Cahiers Des Sciences Naturelles

۳۲
http://processengineering.net/ http://www.degruyter.com/view/j/cpe JCR ۰۲۰۸-۶۴۲۵ Chemical and Process Engineering ۳۳
http://cjes.geoscienceworld.org/ http://www.nrcresearchpress.com/loi/cjes JCR ۰۰۰۸-۴۰۷۷ Canadian Journal of Earth Sciences ۳۴
http://ciencia-e-tecnica.org/ http://www.ctv-jve-journal.org/ JCR ۰۲۵۴-۰۲۲۳ Ciencia E Tecnica Vitivinicola ۳۵
http://cjlscience.org/ http://vbuhazaribag.net/pag.php?p=87 Zoological Record ۰۹۷۲-۰۸۴۷ Columban Journal of  Life Sciences ۳۶
http://www.science-bas.org/ http://www.proceedings.bas.bg/ JCR ۱۳۱۰-۱۳۳۱ Comptes Rendus De l’Académie Bulgare Des Sciences ۳۷
http://eartz.net آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. BIOSIS Previews ۰۸۷۱-۱۷۵۵ Comunicacoes Instituto De Investigacao Cientifica Tropical Serie Ciencias Biologicas ۳۸
http://www.ijescs.org/ http://www.nhm.org/site/research- collections/research-tools/publications Zoological Record ۰۴۵۹-۸۱۱۳ Contributions in Science ۳۹
http://davjournal.com/ﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. www.davjournal.org Zoological Record ۲۲۷۷-۵۵۳۶ DAV International Journal of Science ۴۰
http://revistas- academicas.com/doriana/index.html آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological RecordBIOSIS Previews ۰۴۱۷-۹۹۲۷ Doriana ۴۱
http://dujournal.eu.pn/ http://www.du-magazin.com/ JCR ۰۰۱۲-۶۸۳۷ Du ۴۲
http://ecologyarticles.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. BIOSIS Previews ۱۲۵۹-۵۳۱۴ Ecologie ۴۳
http://ccscomputeronline.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. ISIScopus ۰۳۰۴-۹۸۷۶ Electronics Information & Planning ۴۴
http://sanidadediciones.com/ http://www.semes.org/revista_emergenci as/ JCR ۱۱۳۷-۶۸۲۱ Emergencias ۴۵
http://ephemera.eu.pn/ http://ephemerajournal.com/ http://www.insectes.org/opie/monde-des- insectes.html Zoological Record ۱۲۹۸-۰۵۹۵ Ephemera ۴۶
http://epistemologia-journal.com// آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. JCR ۰۳۹۲-۹۷۶۰ Epistemologia ۴۷

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://rrbitz.com/ http://www.cavi.univ- paris3.fr/europe/c_tables.htm JCR ۰۰۱۴-۲۷۵۱ Europe-Revue Litteraire Mensuelle ۴۸
http://businessvia.com/# http://aeaq.ca/?page_id=181 Zoological Record ۰۳۱۸-۶۷۲۵ Fabreries ۴۹
http://www.bpxo.com/index.php/faun arossiiisopredelnykhstran آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۰۲۶-۵۶۱۹ Fauna Rossii i Sopredel Nykh Stran ۵۰
http://www.hfsp-journal.org/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journal s/811/ - ۱۹۵۵-۲۰۶۸ HFSP Journal (2007 – 2010) ۵۱
http://agriturismosi.com/ http://www.afpf- asso.fr/index/action/page/id/29/title/la- revue—fourrages– JCR ۰۴۲۹-۲۷۶۶ Fourrages ۵۲
http://gix.info/index.php/gaia_athens_ journal/about/index آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۱۰۷-۳۱۱X Gaia-Athens ۵۳
http://www.gugef.com/index.html http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gefad/ Zoological Record ۱۳۰۰-۱۸۷۶ Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi ۵۴
http://www.euromed.uk.com/ http://www.euromedcommunications.co m/publications/journals/197-gmp-review - ۱۴۷۶-۴۵۴۷ GMP Review ۵۵
http://www.newjuris.com/index.php/h ermes_journal/index http://documents.irevues.inist.fr/handle/2 042/8538 - ۰۷۶۷-۹۵۱۳ Hermès ۵۶
http://www.medmanagement.org/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. - ۰۱۶۳-۱۳۲۲ Hospital Materials Management ۵۷
http://ww2.bdssmgdl.org/?folio=7poy gn0g2 http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/2135/?/iheringia_s%c3%a9rie_bot%c3%a2nica JCR ۰۰۷۳-۴۷۰۵ Iheringia, Série Botânica ۵۸
http://aoejournal.com/index.php?option=c om_content&view=featured&itemid=435 http://www.tandfonline.com/loi/uism20#. vktj4dirkt8 JCR ۱۰۵۸-۰۵۳۰ Information Systems Management ۵۹
http://www.ivic-gob.org/ http://www.interciencia.org/ JCR ۰۳۷۸-۱۸۴۴ Interciencia ۶۰
www.jee-journal.com www.ijarsite.com www.eu-print.org/ilk.php Zoological Record ۲۰۷۵-۴۱۲۴ International Journal of Academic Research ۶۱
http://ijgt-springer.org/au.php http://www.springer.com/economics/econ omic+theory/journal/182 JCR ۰۰۲۰-۷۲۷۶ International Journal of Game Theory ۶۲
http://www.ijrls.com https://pharmascope.org/ijrls/ Zoological Record ۲۲۳۱-۲۹۳۵ International Journal of Review in Life Sciences ۶۳
http://www.psychologyterms.com/ http://www.pug.fr/theme_et_tag/18/revues/70/ revue%20internationale%20de%20psychologi e%20sociale JCR ۰۹۹۲-۹۸۶X Revue Internationale De Psychologie Sociale- International Review of Social Psychology ۶۴

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://italianrevistaletterjournal.orgﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://www.libraweb.net/riviste.php?chia ve=13&h=431&w=300 JCR ۰۳۹۱-۳۳۶۸ Italianistica-Rivista Di Letteratura Italiana ۶۵
http://www.src.gov.jm.jjst.org/ http://ojs.mona.uwi.edu/index.php/jjst/inde x http://www.src.gov.jm/jamaica-journal/ Zoological Record ۱۰۱۶-۲۰۵۴ Jamaican Journal of Science and Technology ۶۶
http://jncc.info/ojs- 2.4.6/index.php/jncc/index http://jncc.defra.gov.uk/page-2132 Zoological Record ۰۹۶۳-۸۰۹۱ JNCC Report ۶۷
http://www.jkljournal.com http://www.jkljournal.org http://www.jokulljournal.com http://jokulljournal.is/ JCR ۰۴۴۹-۰۵۷۶ Jokull ۶۸
http://jnss.zz.mu/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۰۱۸-۷۶۷۷ Journal Namibia Scientific Society ۶۹
ama-journal.orgﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://www.ama-assn.org/ama JCR ۰۰۹۸-۷۴۸۴ Journal of American Medical Association (JAMA) ۷۰
http://acjournal.in/journal-of- renewable-natural-resources-bhutan http://www.moaf.gov.bt/rnr-journal/ Zoological Record ۱۶۰۸-۴۳۳۰ Journal of Renewable Natural Resources Bhutan ۷۱
http://jsrad.org/ http://jsrd.unilag.edu.ng/index Zoological Record ۱۱۱۵-۷۵۶۹ Journal of Scientific Research and Development ۷۲
http://www.jotechno.com/ http://jot.ntust.edu.tw/index.php/jot SCOPUS ۱۰۱۲-۳۴۰۷ Journal of Technology ۷۳
http://jbalkan.triboassociation.org/ http://www.scibulcom.net JCR ۱۳۱۰-۴۷۷۲ Journal of the Balkan Tribological Association ۷۴
http://www.pspcommunications.com/ http://www.avds- online.org/newweb/avds.php?pageId=19 JCR ۰۸۹۸-۷۵۶۴ Journal of Veterinary Dentistry ۷۵
http://juak.besaba.comﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://ir.uitm.edu.my/ ISC ۱۵۱۱-۹۳۰۰ Jurnal Akademik ۷۶
http://www.kardiologiyajournal.orgﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://ores.su/en/journals/kardiologiya JCR ۹۰۴۰-۰۰۲۲ Kardiologiia ۷۷
http://www.kasmerajournal.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. JCR ۰۰۷۵-۵۲۲۲ Kasmera ۷۸
http://www.ultimate-e- book.com/index.php/kuroshio_journal/ind ex آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۰۲۸۷-۵۳۴۹ Kuroshio ۷۹
http://ludusvitalis.org.mx/ http://www.centrolombardo.edu.mx/ludus- vitalis/ Zoological Record ۱۱۳۳-۵۱۶۵ Ludus Vitalis ۸۰

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://brisjast.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۴۴۴-۸۹۳۹ Magnt Research Report ۸۱
http://www.martinia.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۰۲۹۷-۰۹۰۲ Martinia ۸۲
http://meanjin.xp3.biz http://meanjin.com.au JCR ۰۰۲۵-۶۲۹۳ Meanjin ۸۳
http://revistas- academicas.com/mjis/index.html آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. - ۱۲۳۷-۴۸۴X Mexican Journal of International Studies ۸۴
http://mitt-klosterneuburg.com/ http://weinobstklosterneuburg.at JCR ۰۰۰۷-۵۹۲۲ Mitteilungen Klosterneuburg ۸۵
http://multitemas.com/index.php/mtjo urnal http://site.ucdb.br/editora- ucdb/tematica/37/periodicos/multitemas- numero-2-dez-1996/rmt/ Zoological Record ۱۴۱۴-۵۱۲X Multitemas ۸۶
http://www.nationalpark- berchtesgaden.com/index.php/nationalpar k-berchtesgaden-forsc/index http://www.nationalpark- berchtesgaden.bayern.de/08_publikationen/01_forschungsberichte/index.htm Zoological Record ۰۱۷۲-۰۰۲۳ Nationalpark Berchtesgaden Forschungsbericht ۸۷
http://naukpublication.org/index.php/ nationalpark-forschung-schweiz آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۰۲۲-۹۴۹۳ Nationalpark-Forschung in Der Schweiz ۸۸
http://www.naturalistjournal.org/ http://www.ynu.org.uk/downloads/naturalist Zoological RecordBIOSIS Previews ۰۰۲۸-۰۷۷۱ Naturalist ۸۹
http://nautilusjournal.net/default.html http://www.shellmuseum.org/nautilus/index.html JCR ۰۰۲۸-۱۳۴۴ Nautilus ۹۰
http://revistas- academicas.com/natura/index.html آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۰۰۲۸-۰۶۳۱ Natura ۹۱
http://www.opncme.com/ http://www.canu.org.me/index.php/odjeljenja/ odjeljenje-prirodnih-nauka Zoological Record ۰۳۵۰-۵۴۶۴ Odjeljenja Prirodnikh Nauka Crnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti Glasnik ۹۲
http://www.styleinternational.net/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۴۳۸-۰۲۶۹ Odonatological Abstract Service ۹۳
http://www.penseejournal.com http://www.espaces- marx.net/spip.php?rubrique47 SCOPUS ۰۰۳۱-۴۷۷۳ Pensee ۹۴
http://www.pontejournal.org آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. JCR ۰۰۳۲-۴۲۳X Ponte ۹۵
http://psc.tomaspubs.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Records ۰۰۷۹-۱۴۶۶ Philippine Scientist ۹۶
http://www.engineeronline.net/ http://www.verlag-berger.at/alle- produkte/phyton/hauptbaende.html JCR ۰۰۷۹-۲۰۴۷ Phyton-Annales Rei Botanicae ۹۷

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://pra.tomaspubs.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۰۰۳۲-۶۵۴۲ Praeparator ۹۸
http://bellpersonnel.net/ https://www.psychiatrie-verlag.de JCR ۰۷۲۴-۲۲۴۷ Recht & Psychiatrie ۹۹
http://behaviorsciences.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۶۰۷-۷۳۹۳ Reef Resources Assessment and Management Technical Paper ۱۰۰
http://lriinc.org/ http://www.iriweb.org/main/library/rtm_journ al/public_site/navigation/publications/research-technology_management/index.aspx JCR ۰۸۹۵-۶۳۰۸ Research-Technology Management ۱۰۱
http://revistabme.org/ http://www.scielo.br/revistas/rbme/pabou tj.htm JCR ۱۵۱۷-۸۶۹۲ Revista Brasileira De Medicina Do Esporte ۱۰۲
http://cientificaonline.com/index.php/ cientifica/index http://www.fcv.luz.edu.ve/index.php?opti on=com_content&task=section&id=11&i temid=186 JCR ۰۷۹۸-۲۲۵۹ Revista Cientifica-Facultad De Ciencias Veterinarias ۱۰۳
http://www.psychologyterms.com/ http://www.pug.fr/collection/69/revue%20inte rnationale%20de%20psychologie%20sociale JCR ۰۹۹۲-۹۸۶X Revue Internationale De Psychologie Sociale- International Review of Socialpsychology ۱۰۴
http://rstoide.org/index.php/rstiode/in dex http://www.oie.int/fr/publications-et- documentation/revue-scientifique-et- technique-acces-libre/liste-des-numeros/ JCR ۰۲۵۳-۱۹۳۳ Revue Scientifique Et Technique-Office International Des Epizooties ۱۰۵
http://ylau.com/otechestvennaya%20i storiya.html آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. JCR ۰۸۶۹-۵۶۸۷ Rossiiskaya Istoriya ۱۰۶
http://www.jobn.org/ https://www.skidmore.edu/salmagundi JCR ۰۰۳۶-۳۵۲۹ Salmagundi-A Quarterly of the Humanities and Social Sciences ۱۰۷
http://saussurea.org/ http://www.socbotge.ch/saussurea.htm BIOSIS Previews ۰۳۷۳-۲۵۲۵ Saussurea ۱۰۸
http://scandiajournal.com/ http://www.tidskriftenscandia.se/ JCR ۰۰۳۶-۵۴۸۳ Scandia ۱۰۹
www.scienceasia.net http://www.scienceasia.org/ JCR ۱۵۱۳-۱۸۷۴ Scienceasia ۱۱۰
http://www.ssdr.sciencerecord.com/ https://www.cefas.co.uk/default.aspx?red irectmessage=true Zoological Record ****-**** Science Series Data Report ۱۱۱
http://www.scientiaguaianae.org/inde x.php/scientia آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. - ۰۷۹۸-۱۱۲۰ Scientia Guaianae ۱۱۲
http://skhyber.com آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. - ۱۰۱۷-۳۴۷۱ Scientific Khyber ۱۱۳
http://www.sauerlander- verlag.com/index.php- id=164&l=1.htm http://www.sauerlaender-verlag.com/ JCR ۰۰۳۷-۵۳۴۹ Silvae Genetica ۱۱۴

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://www.psycholjournal.co.nz https://www.sbp- journal.com/index.php/sbp/index JCR ۰۳۰۱-۲۲۱۲ Social Behavior and Personality: An International Journal ۱۱۵
http://www.sajbm.com/ http://reference.sabinet.co.za/sa_epublica tion/busman JCR ۲۰۷۸-۵۵۸۵ South African Journal of Business Management ۱۱۶
http://survmethodjournal.org/index.p hp http://www5.statcan.gc.ca/olc- cel/olc.action?objid=12-001- x&objtype=2&lang=en&limit=0 JCR ۰۷۱۴-۰۰۴۵ Survey Methodology ۱۱۷
http://sylwan.ibles.org/ http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=1 05:1:0 JCR ۰۰۳۹-۷۶۶۰ Sylwan ۱۱۸
http://reviewtechnology.org/ http://www.technologyreview.com/magaz ine/2015/11/ JCR ۱۰۹۹-۲۷۴X Technology Review ۱۱۹
http://tekstiljournal.com/index.php/te kstil_journal_crovatia04925882/index http://tekstil.hist.hr/en/ SCOPUS ۰۴۹۲-۵۸۸۲ Tekstil ۱۲۰
http://www.teorprakfizkul.orgﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. http://ores.su/en/journals/teoriya-i-/praktika-fizicheskoj-kulturyi SCOPUS ۰۰۴۰-۳۶۰۱ Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury ۱۲۱
http://terapevticheskiiarkhiv.org/inde x.php/tera/index/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. JCR ۰۰۴۰-۳۶۶۰ Terapevticheskii Arkhiv ۱۲۲
http://www.texassciences.us http://www.texassciences.com http://www.texasacademyofscience.co m                            http://www.texasjournalofscience.info  

http://www.texasacademyofscience.org

Zoological Record  

۰۰۴۰-۴۴۰۳

 

Texas Journal of Science

۱۲۳
http://www.ylau.com/theoretical%20b iology%20forum.html http://www.libraweb.net/riviste.php?chia ve=114 JCR ۰۰۳۵-۶۰۵۰ Theoretical Biology Forum ۱۲۴
http://nsdt.org/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological RecordBIOSIS Previews ۰۱۴۴-۲۲۱X Transactions of the Natural History Society of Northumbria ۱۲۵
http://royalsocietytransactions.org/ind ex.php http://www.tandfonline.com/loi/trss20#.v g1fnuyqqkp JCR ۰۳۷۲-۱۴۲۶ Transactions of the Royal Society of South Australia ۱۲۶
http://transylvanianreview.org/index. php/trr http://www.centruldestudiitransilvane.ro/ detaliu.aspx?t=prezentare JCR ۱۲۲۱-۱۲۴۹ Transylvanian Review ۱۲۷
http://theveliger.net/ http://www.ucmp.berkeley.edu/people/ba rryr/veliger.html JCR ۰۰۴۲-۳۲۱۱ Veliger ۱۲۸

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ آدرس ﯾﺖ ا ﻧﻤﺎﯾﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﯾﻪ رد
http://www.newjuris.com/index.php/v erifiche/index http://www.verificheonline.net/ JCR ۰۳۹۱-۴۱۸۶ Verifiche ۱۲۹
http://vitae-udea.org/ http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revista s/index.php/vitae/ - ۰۱۲۱-۴۰۰۴ Vitae, La Revista De La Facultad De Química Farmacéutica ۱۳۰
http://www.waliaj.com/ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ. Zoological Record ۱۰۲۶-۳۸۶۱ Walia ۱۳۱
http://web-journal.com/ http://www.wiwo.org/pane24.htm Zoological Record ۱۳۸۵-۳۲۸۷ WIWO Report ۱۳۲
http://www.multidisciplinarywulfenia.org http://www.wulfeniajournal.com http://www.wulfeniajournal.at http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/2102 26w_de.htm?seite=15 JCR ۱۵۶۱-۸۸۲X Wulfenia Journal ۱۳۳
http://tomaspubs.com/ - - - TOMAS Publishing(Systems Science, Education Journal Politica Economica, Chemical Modelling)

ﮐﻞ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

۱۳۴
http://naukpublication.org/index.phpﻟﯿﻨﮏ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. - - - Nauk Publicationﮐﻞ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ. ۱۳۵
http://revistas-academicas.com/ - - - Revistas Academicasﮐﻞ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ. ۱۳۶
http://recentscience.org/ - - - Recent Scienceﮐﻞ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ. ۱۳۷

 

 

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
وﺿﯿ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ISSN ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.acsij.org/acsij ۹۴/۸/۱۷ ۲۳۲۲-۵۱۵۷ Advances in Computer Science: An International Journal ۱
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. www.aensiweb.com ۹۴/۵/۱۵ ﻧﺎﺷﺮ American Eurasian Network for Scientific Information (AENSI) ۲
ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر pbsjournals.com/ajbls ۹۴/۵/۱۵ ۲۲۷۸-۷۴۷X Asian Journal of Biological and life Sciences ۳
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.researchtrend.net ۹۴/۸/۱۷ ۰۹۷۵-۱۱۳۰ Biological Forum-an International Journal ۴
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs- 2.2.2/index.php/cienciaenatura ۹۴/۱۲/۱ ۰۱۰۰-۸۳۰۷ Ciencia e Natura ۵
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuscij/ ۹۴/۶/۱۷ ۱۳۰۰-۱۹۴۹             Cumhuriyet Science Journal                                                 ۶
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.davjournal.org ۹۴/۱۰/۱ ۲۲۷۷-۵۵۳۶ DAV International Journal of Science ۷
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://european-science.com/eojnss/index ۹۴/۱۲/۱ ۱۸۰۵-۳۶۰۲ European Online Journal of Natural and Social Sciences ۸
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر jamespublications.com/page.php?id=13 ۹۴/۸/۱۷ ۱۸۶۶-۶۹۵۴ Forschung und Behandlung von Person Lichkeitstorungen ۹
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻼت ﮐﻠﯿﻪ) Centre For Info Bio Technology آدرس در

http://cibtech.org/CIBTech_Jo

urnals.htm ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(

 

 

cibtech.org/jls.htm

 

۹۴/۹/۸

 

 

۲۲۳۱-۶۳۴۵

 

Indian Journal of Fundamental & Applied Life Sciences

 

۱۰

ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.indjst.org/index.php/indjst/pages/vi ew/atj ۹۴/۸/۱۷ ۰۹۷۴-۶۸۴۶ Indian Journal of Science & Technology ۱۱
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.eu-print.org/ilk.php ۹۴/۵/۱۵ ۲۰۷۵-۴۱۲۴ International Journal of Academic Research ۱۲
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.science-gate.com/IJAAS.html ۹۴/۵/۱ ۲۳۱۳-۶۲۶x International Journal of Advances and Applied Sciences ۱۳
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://bipublication.com/IJABR- biotechnology_journals.html ۹۵/۵/۱ P- 0976-2612 E- 2278-599X International Journal of Advanced Biotechnology and Research ۱۴

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
وﺿﯿ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ISSN ﻋﻨﻮان رد
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.innspub.net/international-journal- of-biosciences-ijb ۹۴/۸/۱۷ ۲۲۲۰-۶۶۵۵ International Journal of Biosciences ۱۵
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.ijbpas.com/index.php ۹۴/۱۰/۹ ۲۲۷۷-۴۹۹۸ International Journal of Biology Pharmacy and Allied Sciences (Ijbpas) ۱۶
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://ijctonline.com/ ۹۴/۱۰/۹ ۲۲۷۷-۳۰۸۱ International Journal of Computers and Technology ۱۷
ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر www.bma.org.in ۹۴/۵/۱۵ ۲۲۷۸-۱۴۰۴ International Journal of Fundamental and Applied Sciences ۱۸
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs ۹۵/۴/۱ ۲۳۵۶-۵۹۲۶ International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ۱۹
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.ijljournal.com ۹۵/۵/۱ ۲۱۴۹-۷۲۸۱ International Journal of Law ۲۰
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر pharmascope.org/ijrls ۹۴/۸/۱۷ ۲۲۳۱-۲۹۳۵ International Journal of Review in Life Sciences ۲۱
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ijnteljournal.com ۹۴/۸/۱۷ ۲۳۸۳-۱۹۸۷ International Journal on New Trends in Education and Literature ۲۲
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.academians.org ۹۴/۸/۱۷ ۱۹۲۵-۹۳۱X Journal of Academic and Applied Studies ۲۳
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻼت ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽTEXTROAD journals

ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.textroad.com آدرس در

www.textroad.com/Applied%20Environmenta l%20and%20Biological%20Sciences.html ۹۴/۸/۱۷ ۲۰۹۰-۴۲۷۴ Journal of Applied Environmental and Biological Sciences ۲۴
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.jfas.info/index.php/jfas ۹۵/۴/۱ ۱۱۱۲-۹۸۶۷ Journal of Fundamental and Applied Science ۲۵
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻼت ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ
International Network for Natural Sciences www.innspub.net/journal-of-biodiversity- and-environmental-sciences-jbes ۹۴/۸/۱۷ ۲۲۲۰-۶۶۶۳ Journal of Biodiversity and Environmental Sciences ۲۶
http://www.innspub.net آدرس در
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(
ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر scialert.net/jindex.php?issn=1727-3048 ۹۴/۵/۱۵ ۱۷۲۷-۳۰۴۸ Journal of Biological Sciences ۲۷
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.jcrs010.com/ ۹۵/۴/۱ ۲۳۲۲-۵۰۰۹ Journal of Current Research in Science ۲۸
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.eu-print.org/teh.php ۹۴/۸/۱۷ ۲۰۷۸-۰۳۲X Journal of Education and Sociology ۲۹

 

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
وﺿﯿ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﻪ ISSN ﻋﻨﻮان رد
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.eu-print.org/etika.php ۹۴/۸/۱۷ ۲۰۷۸-۱۰۸۳ Journal of Law and Ethics ۳۰
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.jnasci.org ۹۴/۵/۱۵ ۲۳۲۲-۵۱۴۹ Journal of Novel Applied Sciences ۳۱
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.microbiologyjournal.org ۹۵/۵/۱ ۰۹۷۳-۷۵۱۰ Journal of Pure and Applied Microbiology ۳۲
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.journalsih.com ۹۴/۸/۱۷ ۲۳۴۵-۲۶۳۳ Journal of Social Issues & Humanities ۳۳
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.jsstm-ump.org/ ۹۵/۴/۱ ۰۹۵۷-۷۵۷۲ Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management ۳۴
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.lifesciencesite.com www.sciencepub.org/life ۹۴/۸/۱۷ ۱۰۹۷-۸۱۳۵ Life Science Journal ۳۵
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.mcser.org/journal/index.php/ mjss ۹۵/۴/۱ ۲۰۳۹-۹۳۴۰ Mediterranean Journal of Social Science ۳۶
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر jamespublications.com/page.php?id=13 ۹۴/۸/۱۷ ۱۸۶۶-۶۹۵۷ Mitteilungen Saechsischer Entomologen ۳۷
ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر scialert.net/jindex.php?issn=1028-8880 ۹۴/۵/۱۵ ۱۰۲۸-۸۸۸۰ Pakistan Journal of Biological Sciences ۳۸
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر jamespublications.com/page.php?id=13 ۹۴/۸/۱۷ ۱۸۶۶-۶۹۳۷ Perspektiven der Biowissenschaften ۳۹
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر jamespublications.com/page.php?id=13 ۹۴/۸/۱۷ ۱۸۶۶-۶۹۹۳ Perspektiven der Sozialwissenschaften und Menschl Ichkeit ۴۰
ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر www.rjpbcs.com ۹۴/۵/۱۵ ۰۹۷۵-۸۵۸۵ Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences ۴۱
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر http://www.csjonline.org ۹۵/۴/۱ ۱۵۷۸-۷۸۹۹ The Caspian Sea Journal
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻼت ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ

DAMA Int. Pub.

آدرس در               http://www.sciencejournal.in/home (ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر /

 

http://www.sciencejournal.in/aim- scope/trends-in-life-sciences/

 

۹۴/۱۲/۱

 

 

۲۳۱۹-۴۷۳۱

 

 

Trends in Life Sciences

 

۴۲

ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر www.jpbrjournal.com ۹۴/۸/۱۷ ۲۱۴۹-۳۳۳۲ The Journal of Psychology & Behavioral Research ۴۳
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر jamespublications.com/page.php?id=13 ۹۴/۸/۱۷ ۱۸۶۶-۶۹۷۴ Zeitschrift Bildungsforschung ۴۴

 

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ:

 

– ﺑﺮاي ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ آدرس وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ، ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

– ﺑﺮاي ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ آدرس وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، اراﯾﻪ ﻫﺎرد ﮐﭙﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻧﻤﺮه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

 

– در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن وبﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﺪول از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻼت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ )ﻣﻨﺪرج در آدرس

 

.ﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ (http://rvp.iau.ir/sp

 

– واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از اراﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﺠﻼت ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

– ﻣﺠﻼت ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي روﻧﺪ داوري و ﭼﺎپ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ، ﻣﻘﺎﻻت را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و

اﻣﺘﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

– ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻼت ﮐﻢاﻋﺘﺒﺎر و ﺑاﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۲-۶ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۷۰/۲۲۵۹۸ ﻣﻮرخ ۹۴/۴/۸ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ISI ﺑﺪون ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ، ﭘﺎﯾﮕﺎه Scopus و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوري و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و داوري و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺮﻗﯿﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

Last updated: Jul 16,  ۲۰۱۶

درباره ی almasionline

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>