خانه / مقالات پزشکی و سلامت ترجمه شده / مقاله ترجمه شده درمانهای جایگزین برای سرطان پروستات / Alternative Treatments for Prostate Cancer

مقاله ترجمه شده درمانهای جایگزین برای سرطان پروستات / Alternative Treatments for Prostate Cancer

مقاله ترجمه شده درمانهای جایگزین برای سرطان پروستات / Alternative Treatments for Prostate Cancer

http://www.webmd.com/prostate-cancer/alternative-treatments-for-prostate-cancer2?page=3

 

Alternative Treatments for Prostate Cancer

 

After non-melanoma skin cancer, prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer in American men. It’s also highly treatable if caught early. For many men, though, the standard treatments for prostate cancermedication, radiation, and surgery — often come with unwanted side effects.

درمانهای جایگزین برای سرطان پروستات

بعد از سرطان پوست ، سرطان پروستات  شایع ترین  نوع سرطان شناخته شده  در مردان بویژه آمریکاییهاست .  همچنین  اگر سریعا شناخته شود براحتی قابل درمان میباشد .  برای  اکثر مردان  درمانهای  معمول و استاندارد بمانند  تجویز دارو ،  پرتو درمانی  عمل جراحی همراه با برخی عوارض ناخواسته میباشد .

 

Because of those side effects, some men wonder if alternative treatments might be beneficial. Is it possible such remedies as herbs and natural dietary supplements might help treat or slow the progression of prostate cancer? Might they delay the development of this disease? Clinical trials continue to investigate these questions.

 

بخاطر همین عوارض ، اغلب  مردان  در پی درمانهای جایگزین بهتری میباشند که بتواند مفید واقع گردد .  که در این میان درماهایی همچون درمانهای گیاهی  و  مکملهای رژیمی طبیعی  حائز اهمیت بوده و بخاطر کاهش سرعت سرطان پروستات بکار گرفته میشوند .  و سوالاتی که در این بین بوجود می آیند از این قرار هستند که آیا  این موارد میتوانند  منجر به  ایجاد تاخیر در  روند رشد و توسعه این بیماری گردند یا نه ؟  آزمایشهای کلینیکی به این سوالات پاسخ میگویند .

Which men are at risk for prostate cancer?

Prostate cancer is the second leading cause of cancer-related deaths among men in the United States. It is thought that virtually all men with circulating androgens (hormones) will develop microscopic prostate cancer if they live long enough. In fact, when prostatic tissue is scrutinized under a microscope after surgery (or at autopsy), cancer is found in 50% of men older than age 70. And it’s found in virtually all men over age 90.

کدام مردان در معرض سرطان پروستات هستند؟

سرطان پروستات دومین عامل مرگ و میر در ارتباط با انواع سرطان در بین مردان در ایالات متحده آمریکا میباشد. که بخاطر حرکت  هورمونهای آندروژن  در مردان اکثرا باعث  ایجاد سرطانهای میکروسکوپیک در بدن آنها  حتی اگر بتوانند  عمر طولانیی داشته باشند میگردد . در حقیقت  زمانیکه  بافت غده پروستات  تحت  یک عمل  میکروسکوپی قراربگیرد یا اوتوپسی انجام شود  در قریب به اتفاق ۵۰ درصد  از مردان بالای ۷۰ سال  میتوان  سرطان  پروستات را مشاهده کرد و همینطور در  تمام  مردان بالای ۹۰ سال . !!!!

 

How does diet impact prostate cancer?

Diet may account for about one-third of cancers of the prostate, large bowel, and breast. All of these cancers are more common in the Western world than in Asian countries such as Japan and China.

چگونه رژیم غذایی میتواند بر روی  سرطان پروستات تاثیر گذار باشد ؟

رژیم غذایی میتواند بر روی  یک سوم سرطانهای پروستات ،  روده بزرگ و سینه  حائز اهمیت بوده و  موثر تلقی گردد .   تمام این سرطانها  در  جهان غرب  نسبت به  کشورهای آسیایی  مانند ژاپن و چین شایع تر میباشند .

 

Although cancer is influenced by both hereditary and environmental factors, studies show that Japanese men and those who eat a vegetarian diet have the lowest rates of prostate cancer. One possible explanation is the low fat content of the Asian diet. Another is that certain nutrients in the foods in these diets may help reduce the cancer risk.

اگر چه  سرطان  توسط  هر دوی فاکتورهای  محیطی و ارثی  تاثیر پذیر میباشد ،  مطالعات  نشان میدهند مردان ژاپنی  و علی الخصوص آنهایی که رژیم غذایی  گیاهی  را  انتخاب کرده اند  نرخ بسیار پایینی از  سرطان پروستات را نشان میدهند .  و  توضیح اصلی برای  این مورد  مقدار  محتوای چربی پایین رژیم آسیاییست .   و مورد دیگر    مواد مغذی  معین در غذاهاییست که در این رژیمها  کمک به کاهش ریسک ابتلا به سرطان میکنند .

 

A healthy diet rich in nutrient-dense fruits and vegetables may reduce your risk of prostate cancer. Vitamin D3 has shown promise as a treatment for advanced prostate cancer, but is still under study.

یک رژِم غذایی سالم  همراه با  سبزیجات و میواهای خوب  میتواند  به کاهش ابتلا به  خطر سرطان پروستات کمک کند . همچنین ویتامین د D3   برای نوع پیشرفته  سرطان پروستات نتایج خوبی از خود نشان داده است .  ولی  هنوز هم توسط دانشمندان در مصرف آن برای درمان سرطان پروستات  تحقیقات زیادی باید انجام گیرد .

If you’ve been diagnosed with prostate cancer, listen to your conventional medical doctor. Your doctor will guide your treatment regimen using the latest proven cancer therapies. Some alternative treatments for prostate cancer may be harmful when used with standard cancer treatments. So, always check with your health care provider before using any natural herb or supplement. That way you can avoid drug-herb interactions.

اگر شما دچار سرطان پروستات شده اید ،  حتما به توصیه های پزشک  خود گوش کنید .  او میتواند بهترین راه حلهای درمان  یافت شده را برای شما پیشنهاد دهد .  برخی  روشهای جایگزین حتی میتوانند خطر ناک باشند اگر همراه با  روشهای استاندارد  و معمول و داروهایی که توسط پزشکان تجویز میشوند مصرف گردند.  بنابراین  حتما با دکتر خود  قبل از مصرف  هرگونه  درمان گیاهی  و یا هر گونه مکملی  مشورت کنید .  تا از ایجاد هر گونه تداخلات دارویی گیاهی و شیمیایی با یکدیگر  پرهیز کنید .

 

What about lycopene for prostate cancer?

Lycopene is a powerful antioxidant. It’s found in abundance in some fruits and vegetables, particularly cooked tomatoes. Some studies show that people who eat diets high in tomatoes and other fruits high in lycopene have lower cancer rates, and some researchers even believe lycopene may retard the growth of prostate tumors. However, results of several studies have not been consistent.

درباره لیکوپن که برای سرطان پروستات خوب میباشد چیزی میدانید ؟

لیکوپن یک آنتی اکسیدان  بسیار قوی میباشد .  که بمقدار بسیار زیاد  در برخی میوه ها و سبزیجات یافت میشود ،  بویژه  گوجه فرنگی پخته حاوی مقادیر زیادی از آن میباشد . برخی مطالعات  نشان میدهند که افرادی که  از مقادیر بالای گوجه فرنگی در  رژیم روزمره خود از گوجه فرنگی استفاده میکنند یا مواد غذایی دیگر حاوی مقدار بالای لیکوپن  مقادیر بسیار پایینی از سرطان را خواهند داشت و برخی محققین  حتی بر این باورند که لیکوپن  میتواند رشد انواع تومورها را نیز ریشه کن کند .  بهر حال  نایج چندین مطالعه صور گرفته در این باره کافی نمیباشند.

Lycopene is found in large quantities in foods normally consumed. No side effects have been noted or precautions suggested when this “super nutrient” is eaten as part of a balanced diet.

لیکوپن  بمقدار زیاد در  غذاها یی که بطرو روزمره خورده میشوند یافت میشود .  تاکنون هیچ گونه اثرات جانبی و عوارضی راجع به مصرف این ماده غذایی قدرتمند و مفید بعنوان رژیم غذایی روزمره گزارش نشده است.

Is pomegranate juice chemopreventive?

In rodent studies, scientists have demonstrated a positive effect of pomegranate in reducing cancer cell growth in mice. Studies on human cells show similar promise. This has led some researchers to recommend further exploration of pomegranate extract for human therapeutic use.

آیا آب انار در درمان سرطان موثر هست ؟

در مطالعات صورت گرفته بر روی انواع جوندگان ، دانشمندان  دریافتند که  اثر مثبت  انار در کاهش سلولهای سرطانی  موثر میباشد .  مطالعات بر روی سلولهای انسانی  مورد مشابهی را نشان دادند.  و این باعث شد تا دانشمندان مطالعات بیشتری را راجع به  اثر عصاره انار در درمانهای موارد مشابه سرطان بر روی موردهای انسانی آغاز کنند .

As with lycopene, drinking pomegranate juice and eating the whole fruit can easily be incorporated in a balanced, healthy diet. And doing so is not harmful when the juice or fruit is consumed in moderate amounts.

 

بمانند لیکوپن ،  نوشیدن آب انار  و  خوردن تمام میوه میتواند بسادگی  منجر به رژیم سالم روزانه گردد .  و اگر بصورت معمول  و میانه  نوشیده گردد مضر نخواهد بود .

 

What do we know about saw palmetto berry for prostate problems?

Several antioxidants and other nutrients have been identified as potentially helpful supplements for conditions of the prostate. Those conditions include benign prostatic hypertrophy (BPH), or enlarged prostate. Clinical trials are being conducted to find out more about the benefits of these “super nutrients.”

آیا تاکنون راجع به اثرات میوه تخل اره ای شنیده اید ؟

انتی اکسیدانهای بسیار و برخی مواد مغذی  بعنوان  مکملهای مفید  برای  انواع حالتهای سرطان پروستات در میوه نخل اره ای وجود دارند . که شامل  حالت سرطان خوش خیم  BPH . یا  پروستات بزرگ شده  میباشد .  ازمایشهای  بالینی  برای یافتن  خواص درمانی این ماده غذایی دارویی در حال انجام گرفتن میباشد.

In the U.S., men have relied more on the herb saw palmetto than on other natural therapies for relief from enlarged prostate. Men participating in several studies had better results when taking saw palmetto as compared to taking placebo. Saw palmetto hasn’t been shown to prevent or treat prostate cancer.

در ایالات متحده آمریکا  مردان  اکثرا بر روی  عصاره میوه نخل اره ای نسبت به دیگر داروهای گیاهی تکیه دارند  تا از دست پروستات بزرگ شده نجات یابند .  مردانی که در چندین آزمایشی شرکت کرده اند  با مصرف این عصاره  در مقایسه با مردان دیگر که از دارونماها استفاده میکنند نتایج  خوبی از خود نشان داده اند . نخل اره ای یا بادبزنی  تا بحال نشان نداده که توانایی آنرا دارد که از سرطان جلوگیری میکند یا انرا میتواند درمان کند .

The most common side effect of saw palmetto is mild digestive distress. Saw palmetto also seems to have some health benefits when used with African plum tree bark extract. But researchers caution that not all extracts are the same. Some preparations of these herbs can have different properties. Because herbs and dietary supplements are not regulated by the FDA, there are no guarantees about the quality of natural products.

البته معروفترین عارضه نخل اره ای مشکلات گوارشی میباشد .  همچنین این میوه  دارای فایدی برای پروستات میباشد وقتی همراه با عصاره پوست الوی آفریقایی مصرف میشود میباشد . البته  تمام عصاره ای بدست آمده مانند هم نیستند و موار دیکه در آزمایشگاه تهیه شده اند ممکن هست اثراد متفاوتی با یکدیگر داشته باشند بخاطر  کیفیت متفاوت مواد طبیعی موجود در انها میباشد .

What do we know about African plum tree for prostate conditions?

The African plum tree is also known as Pygeum africanum. Its bark has traditionally been used in African cultures to treat urinary and bladder problems associated with BPH. In Europe, extract from the African plum tree bark is extensively used. It’s been reported to reduce symptoms associated with BPH such as having to get up frequently at night to urinate or frequent urination during the day. Use of this herb for health reasons is so widespread around the world that the African plum tree is now endangered.

راجع به  درخت آلوی آفریقایی و اثرات آن  بر روی سرطان پروستات چه میدانیم ؟

درخت آلوی  آفریقایی  که با نام علمی   Pygeum africanum  شناخته شده است  پوست آن  بطور سنتی  در فرهنگ آفریقا  برای درمان مشکلات مثانه و سیستم ادراری و پروستات  در موارد خوش خیم کاربرد دارد . در اروپا  عصاره  پوست این درخت  بطور گسترده برای بیماریهای پروستات استفاده میشود  . نتایج حاکی از آن هست که  نشانه ها و علائم پزرگی خوش خیم  پروستات مانند تکرر ادرار  شبانه یا روزانه را درمان میکند .  استفاده بیش از حد و معروفیت   این  گیاه  برای درمان سرطان پروستات در سرتاسر دنیا باعث در معرض خطر قرار گرفتن گونه این گیاه گردیده است .

African plum tree bark extract may help men deal with the discomfort of BPH. But it has not been proven to reduce the size of an enlarged prostate. Side effects noted with use of African plum tree bark include nausea and stomach upset.

عصاره  پوست آلوی آفریقایی  میتواند بمردان  در ناراحتی های بوجود آمده در نوع خوش خیم پروستات کمک کند . ولی  هنوز اثبات نگردیده است  که میتواند در کاهش سایز پروستات بزرگ شده نیز مفید واقع گردد .  اثرات و عوارض جانبی  این گیاه  شامل تهوع و دلپیچه و ناراحتی های معده میباشد .

 

ترجمه و ویراستاری : حامد الماسی

 

http://www.Almasionline.ir

 

Email: Tarjomeh4u@gmail.com

 

دانلود فایل پی دی اف مقاله برای چاپ :

 

http://www.pdf-archive.com/2016/07/25/alternative-treatments-for-prostate-cancer/preview/page/1/

http://www.pdf-archive.com/2016/07/25/alternative-treatments-for-prostate-cancer/alternative-treatments-for-prostate-cancer.pdf

https://www.docdroid.net/ZI6AW2X/alternative-treatments-for-prostate-cancer-wwwalmasionlineir.pdf.html

 Alternative Treatments for Prostate Cancer— www.almasionline.ir —-

درباره ی almasionline

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>